• CEZAREJA – Hala za pakiranje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda (Glavni i Izvedbeni projekt)
 • ILOČKI PODRUMI – Gospodarska građevina – skladište poljoprivrednih proizvoda (vina) i nadstrešnica (Glavni i Izvedbeni projekt)
 • OPĆINA NEGOSLAVCI – Općinska zgrada (Glavni i izvedbeni projekt)
 • OPĆINA BOGDANOVCI – Izgradnja javno-poslovne građevine, poludnevni boravak djece i uredski prostori (Glavni i Izvedbeni projekt)
 • OSNOVNA ŠKOLA ŠARENGRAD- Područna škola Mohovo (Glavni i Izvedbeni projekt)
 • OPĆINA LOVAS – Vatrogasni dom (Glavni i Izvedbeni projekt)
 • OPĆINA LOVAS – Proizvodna zgrada – Pogon za proizvodnju trikotaže i konfekcije s pratećim prostorima te prometne površine (Glavni projekt)
 • OPĆINA LOVAS – Javna zgrada – Dnevni centar za starije i nemoćne osobe (Glavni projekt)
 • ILOČKI PODRUMI – Gospodarska zgrada – Skladište za vino (tankovi) (Glavni projekt)
 • GRAD ILOK – Izgradnja zgrade javne namjene – Kulturni centar Bapska i parkiralište (Glavni projekt)
 • OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA VUKOVAR- Rekonstrukcija zgrade i sportske dvorane (dogradnja i nadogradnja) OŠ N. Andrića u Vukovaru, izgradnja parkirališta i sportskih terena (Glavni i Izvedbeni projekt)
 • OPĆINA PRIVLAKA – Zgrada javne namjene – Narodna knjižnica, čitaonica, višenamjenska dvorana i uredski prostori (Glavni i Izvedbeni projekt)
 • GRAD OTOK – Rekonstrukcija poslovne zgrade u prostor za obavljanje zdravstvene djelatnosti – pedijatrija (Glavni projekt)
 • OPĆINA BOROVO – Izgradnja javne zgrade za sport i rekreaciju s tribinama (Glavni projekt)
 • ZAVOD ZA HTNU MEDICINU VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE – Zgrada zavoda za Hitnu medicinu VSŽ, parkiralište i prilazna cesta (Glavni projekt)
 • OPĆINA TRPINJA – Reciklažno dvorište (Glavni projekt)
 • OPĆINA TRPINJA – Izgradnja zgrade društvene namjene – Dječji vrtić (Glavni projekt)
 • OPĆINA PRIVLAKA – Izgradnja zgrade društvene namjene – Dječji vrtić i parkiralište (Glavni projekt)
 • OPĆINA TOVARNIK – Rekonstrukcija javne zgrade – Lovački dom (Glavni projekt)
 • STAMBENE OBITELJSKE KUĆE cca 30+ investitora (Glavni projekt)
 • SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE – Program obnove i stambenog zbrinjavanja dodjelom građevinskog materijala, cca 100+ investitora (projektiranje i nadzor)