Pružamo uslugu konceptualnog rješenja od idejnog projekta do glavnog i izvedbenog projekta

za sve stambene zgrade, stambeno – poslovne zgrade, poslovne zgrade, zgrade javne namjene, proizvodne zgrade i postrojenja, poljoprivredne zgrade, industrijske zgrade, niskogradnju te spomenike.

Naše stručne kvalifikacije za obavljanje poslova izrade studijske, planske i projektne dokumentacije rezultat su višegodišnjeg radnog iskustva na projektiranju svih faza projekata, a voditelji tima tvrtke WINNING j.d.o.o.  članovi su Hrvatske komore inženjera i stručnjaci su za pojedine oblasti u graditeljstvu.

Za Vas radimo projekte VISOKOGRADNJE i NISKOGRADNJE:

  • IDEJNA RJEŠENJA I IDEJNE PROJEKTE – Analiza podloga i uvjeta. Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama.Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta. Pripremni razgovori s nadležnim institucijama i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola.
  • GLAVNE PROJEKTE – Skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.
  • IZVEDBENE PROJEKTE kojima se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.
  • PROJEKTE UKLANJANJA GRAĐEVINE kojima se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja građevine.