U opisu naših usluga veliku pozornost pridajemo obavljanju stručnog i projektantskog nadzora građevina u visokogradnji i niskogradnji.

Stručni nadzor se provodi na temelju važećih hrvatskih zakona i uključuje kontrolu i praćenje kvalitete i dinamike radova, redovan obilazak gradilišta, vođenje i kontrolu potrebne građevinske dokumentacije, rješavanje eventualnih problema s izvođačima, praćenje rokova što u konačnici osigurava kvalitetan rezultat investicije uz što racionalnija ulaganja.

Poslovi stručnog nadzora građenja podrazumijeva obavljanje svih poslova kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a obavlja ga nadzorni inženjer. Vršimo uslugu nadzora za izvođenje radova na građevinama visokogradnje, niskogradnje, industrijskih građevina i kulturnih dobara.

Prilikom vršenja nadzora, osiguravamo građenje sukladno odobrenoj dozvoli, uz kvalitetno savjetovanje investitora pri čemu aktivno sudjelujemo u iznalaženju tehničkih rješenja pri gradnji. U skladu s pravomoćnom dozvolom, te važećim zakonima i propisima.
Kod vršenja stručnog nadzora, osiguravamo kompletan tim stručnih osoba, različitih struka kako u svojoj tvrtci tako i u tvrtkama s kojima dugogodišnje surađujemo (arhitektonske, građevinske, elektro, strojarske, geotehničke i drugih struka).